Anglicky

Poďakovanie Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky za poskytnutú dotáciu

22.12.2020

Poďakovanie Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky za poskytnutú dotáciu
v sume 3 000,00 EUR na zakúpenie hudobného nástroja a čižiem pre
tanečníkov FSk Očovan


Po podpísaní zmluvy a schválení projektu sme začali s kompetentnými odborníkmi prieskum
možností na zakúpenie kontrabasu a zhromažďovanie parametrov na výrobu tanečných čižiem pre
členov FSk Očovan. Výsledkom našej snahy bolo, že pod gesciou pedagóga Slavomíra Melicherčíka sa
nám podarilo zakúpiť kvalitný kontrabas u pána Milana Krakovského v Ružomberku a objednali sme
u výrobcu Ing. Cyrila Šmídu v Bardejove 14 ženských a 15 mužských párov tanečných čižiem. Dodaná
tanečná obuv v objednanom množstve spĺňa naše potreby a predstavy o kvalitnej tanečnej obuvi.


Zámer a ciele projektu sa nám tak podarilo bezo zvyšku naplniť. Došlo k obnove inštrumentov v ĽH FS
Očovan v podobe nového kvalitného kontrabasu a obnovili sme aj obutie našich tanečníkov, čo má
pre nás veľký význam aj pri príležitosti blížiaceho sa 85. výročia založenia FSk Očovan.

Projektom sme získali:
- 15 párov mužských tanečných čižiem na mieru
- 14 párov ženských tanečných čižiem na mieru
- 1 ks nový kontrabas


Ďakujeme. Ing. Pavel Holík, predseda FZ Očovan o.z.

 

Menu Anglicky
Zatvoriť