Anglicky

Finančná podpora z Fondu na podporu umenia

15.12.2020

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia .


Očovan – folklórne združenie priaznivcov ľudovej kultúry a tradičného umenia v roku 2019 podpísal
Zmluvu na poskytnutie finančných prostriedkov č. 19-432-04394 s Fondom na podporu umenia, na
sumu 7 000,00 EUR na projekt pod názvom Obnova krojov, inštrumentov a výroba CD.
Realizáciu projektu obnovy krojov v Očovej sme zahájili už v letných mesiacoch roku 2019. Zaobstarali
sme zodpovedajúce materiály, oslovili výrobcov a vyšívačky s predbežným záujmom o folklórne
artefakty a využili sme tiež prirodzené príležitosti a ponuku na nákup vzácnych originálov krojových
súčastí od domácich majiteľov.


Mgr. Monika Holíková urobila výber vhodných ornamentov podľa pôvodných originálov a už
v jesenných a zimných mesiacoch roku 2019 začali miestne vyšívačky Viera Micháliková a Emília
Kučerová vyšívať tradičnou technikou – krivou ihlou sukne a zástery v počte spolu 8 ks. Zazmluvnili
sme tiež výrobcu kožuštekov Jána Hoduláka z Detvy na výrobu vyšívaných chlapčenských kožuškov,
ktorý nás zaradil do svojho časového poradia výroby. Situáciu nám začiatkom jari skomplikovala
pandémia COVID-19, ale na šťastie nám FPU predĺžil termín realizácie projektu. Ďalšou komplikáciou
bolo úmrtie kožušníka Jána Hoduláka v apríli 2020, ktorý stihol dokončiť len jeden z dvoch kožuškov
a tak sme museli hľadať náhradné riešenie. Podarilo sa nám to a druhý exemplár včas zhotovil
Ľuboslav Bálint. Tradičné očovské krpce v počte dva páry zhotovila znamenite na mieru Jana Kipilová
s manželom Vojtechom. Miestna krajčírka Viera Skokanová zabezpečovala počas roka 2020 výrobu
ostatných krojových súčastí – stánky, brusľaky a oplecká. Podarilo sa jej to zvládnuť veľmi kvalitne
a načas.


Predpoklady a ciele projektu boli bezozvyšku naplnené a s potešením konštatujeme, že realizáciou
tohto projektu došlo k záchrane starých originálov krojov, ktoré budú už od teraz slúžiť pre výstavné
účely a archiváciu ako základ pre budúce generácie. Výrobou nových krojov pôvodnými technikami
projekt zasa prispel k oživeniu a revitalizácii pôvodných tradičných zručností – výšivka krivou ihlou,
kožušníctvo, spracovanie kože. Dosiahli sme teda plánovaný a želateľný výsledok, ktorý sa prejaví
obohatením očovského depozitu originálnych krojov, o ktoré je značný záujem a revitalizáciou
tanečných krojov FS Očovan, ktorý si zachová svoj vysoký štandard originálnosti.
Za realizátorov projektu chcem vysloviť veľké uspokojenie a poďakovanie FPU za poskytnuté
prostriedky, nakoľko nám prínos projektu zabezpečuje veľmi naliehavú obnovu krojov, ktorú je
možné kvôli finančnej, organizačnej a realizačnej náročnosti uskutočniť asi len raz za jednu generáciu.
A to sa nám s úspechom podarilo.


Projektom vznikli:                                           Naša spoluúčasť:
- 2 ks mužské vyšívané kožušky                    - 1 ks košeľa mužská široký rukáv
- 2 páry pôvodných očovských krpcov            - 2 ks zástera vyšívané pravou ihlou
- 8 ks vyšívané sukne                                     - 2 ks sukňa vyšívaná pravou ihlou
- 8 ks vyšívané zástery                                   - 1 ks oplecko biele vyrezávané
- 8 ks stánky                                                    - 3 ks čiernobiela tkaná stánka
- 8 ks brusľaky
- 8 ks vyšívané oplecká


Ďakujeme. Ing. Pavel Holík, predseda FZ Očovan, o.z.

 

Menu Anglicky
Zatvoriť